EmailChoose Note

Instructions :Egoets avstandsskapende grep om de fleste mennesker gjør at selv om de bærer den guddommelige skatten i seg, bryr de seg ikke.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se