EmailChoose Note

Instructions :Både Shankara og Ramana Maharshi kaller det uvitenhet å være identifisert med kroppen. Førstnevnte uttrykker at «det ikke er håp om befrielse» og den andre sier det er «roten til alle vanskeligheter». Det de sier er udiskutabelt. Men hva annet kan vi forvente oss i begynnelsen? Det er den første formen for identifikasjon vi mennesker kjenner til. Feilen er at vi blir værende på dette punktet og ikke gjør noe forsøk på å komme videre. Den som bestreber seg – uavbrutt og konstant og ikke gir opp – vil til slutt finne sannheten: innsikt vil da erstatte uvitenhet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se