EmailChoose Note

Instructions :Vår opprinnelse er i det høyere selvet; vår utvikling er bare en tilbakevenden til det, nå fullt bevisst, noe vi ikke har vært tidligere.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se