EmailChoose Note

Instructions :Målet vi mennesker sakte men sikkert beveger oss mot, består av tre deler: fullt utviklede omgivelser, en fullt utviklet forstand og en fullstendig forening med sjelen. Den siste er den beste, de to andre er bare til hjelp. Først kommer forståelsen og deretter kommer opplysningen. Ja, vi er på vei til den store oppvåkningen i fullt bevisst tilstand.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se