EmailChoose Note

Instructions :I dag er den mystiske opplevelsen en sjelden gjest. Men selv om det er den største opplevelsen et menneske kan ha, er det ingen grunn til at den ikke skulle bli vanlig i løpet av evolusjonens gang.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se