EmailChoose Note

Instructions :Vi klarer bare å holde oss selv i en egofri tilstand en kort stund. Egoet gjør seg snart gjeldende igjen og da trekker det guddommelige nærværet seg tilbake. De to tilstandende er uforenlige.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se