EmailChoose Note

Instructions :De mest verdifulle metafysiske fruktene av kvanteteorien er funnene som viser at universets pågående prosesser som finner sted i tid og rom, har sitt utspring i noe som overhode ikke befinner seg i tid og rom.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se