EmailChoose Note

Instructions :Vi kan lure oss selv eller andre, men vi kan ikke lure karmas lov. Overfor karma står vi ansvarlige for våre handlinger og må ta imot følgene av dem. Det er ingen annen vei å gå.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se