EmailChoose Note

Instructions :Hvor mye vi enn spekulerer over fremtiden, kommer vi ikke et eneste skritt nærmere virkelig fred. Men dersom vi trofast søker og holder fast ved det høyere selvet, vil vi nå fram til udødelig lys og liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se