EmailChoose Note

Instructions :Egoet blir i det ene øyeblikket beroliget av smiger, for i neste å såres av kritikk; men den som overskrider egoets tyranni er i stand til å vurdere begge deler like objektivt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se