EmailChoose Note

Instructions :Et kjøttfritt kosthold har praktiske fordeler for nesten alle. Men for idealister som er opptatt av høyere mål har det enda mer å gi. Moralsk bidrar det til at likegyldigheten for andres lidelse blir mindre; det være seg dyr eller mennesker, og at det Schweitzer kalte ”ærefrykt for livet” øker.”
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se