EmailChoose Note

Instructions :Han arbeider ikke for denne generasjonen, heller ikke for dette landet eller for noe bestemt årtusen, men for evigheten. Derfor er han, og må også være - grenseløst tålmodig.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se