EmailChoose Note

Instructions :Vi oppnår en indre autonomi når vi klarer å frigjøre oss fra den utbredte tendensen til å sette hver eneste hendelse i sammenheng med vårt personlige ego. Denne indre følelsen av frihet skaper en avstand til egoet og beskytter oss fra å bli følelsesmessig involvert i alt som foregår rundt oss.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se