EmailChoose Note

Instructions :En opplevelse som er så overbevisende og så virkelig at ingen rasjonelle, kritiske argumenter kan bortforklare den, er definitiv. La andre si hva de vil, han lar seg ikke påvirke.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se