EmailChoose Note

Instructions :Det uendelige guddommelige livet finnes i alle skapninger med en fysisk kropp, derfor i hele menneskeheten. Det er den endelige kilden til våre følelser og vår bevissthet, uansett hvor begrenset disse måtte være i vår fysiske kropp.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se