EmailChoose Note

Instructions :Tendenser vi har med oss fra tidligere liv, ut fra opplevelser og kontakter i hadde da, sammen med opplevelser og kontakter i dette livet, forklarer hvorfor vi handler som vi gjør og er som vi er.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se