EmailChoose Note

Instructions :Indre styrke, guddommelig glede, dyp forståelse og ubeskrivelig ro vil alltid gjennomsyre ham og ikke begrense seg til stundene i tilbaketrukket meditasjon. Slik er det, fordi det høyere selvet som alle disse tingene kommer fra, alltid er hos alle mennesker. De vet det bare ikke, mens han har våknet opp til dets nærvær.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se