EmailChoose Note

Instructions :Denne læren, at et menneske ikke er sin kropp, kan vi i vår moderne tid tilegne oss gjennom logisk tenkning. I tidligere epoker lærte man det samme gjennom trosbaserte forestillinger.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se