EmailChoose Note

Instructions :Egoet må være der. Uten det kan vi ikke være aktive i verden; men det trenger ikke legge beslag på hele mennesket. Det finnes jo noe annet også, nemlig det høyere selvet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se