EmailChoose Note

Instructions :Det som er kjernen i all eksistens – verdens og din – må være virkelig, hvis noe er det. Verden er kanskje en illusjon, ditt ego en fiksjon, men den dypeste kjernen kan ikke være det. Virkeligheten må enten være her eller ingen steder.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se