EmailChoose Note

Instructions :Hvis vi alltid gir akt på de intuitive følelsene, vil vi slippe det vi måtte ha i hendene og meditere over dem umiddelbart når de dukker opp. Disse enkle og uformelle øvelsene vil bli stadig viktigere for oss, sammenlignet med de faste rutinene og øvelsene på den lange veien.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se