EmailChoose Note

Instructions :Den som utelukkende tenker på seg selv som et lite ego og er ekstremt fiksert på det, vil naturlig nok være tilbøylig til å forestille seg Gud som en slags gigantisk person.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se