EmailChoose Note

Instructions :Vi forstår ikke dybdene av vårt eget vesen, mysteriet som ligger til grunn for det. Jeg snakker om menneskeheten som sådan, ikke om disse få store som har kommet forbi illusjon og uvitenhet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se