EmailChoose Note

Instructions :Denne feilaktige identifikasjonen med egoet er ikke bare en feil i metafysisk forstand, den er også en mental vane. Vi kan korrigere feilen kognitivt, men vi må også gjøre noe med selve vanen. Så inngrodd er den at det må en kraftanstrengelse til for å forandre den. Den anstrengelsen kalles åndelig søken.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se