EmailValitse mietelause

Ohjeet:…Jos hän on tunnontarkasti kulkenut nelinkertaista tietä, toisin sanoen harjoittanut mystistä meditaatiota ja metafyysistä pohdintaa, puhdistanut luonnettaan ja palvellut epäitsekkäästi, eikä tavoite tunnu silti olevan yhtään lähempänä, mikä avuksi? Silloin on noudatettava Jeesuksen neuvoa: ”Anokaa niin teille annetaan, kolkuttakaa niin teille avataan.” Sydämensä suuressa hädässä hänen on kirjaimellisesti pyydettävä Armoa...
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


...Etsinnän tietoinen aloittaminen on jo sinällään todistus Armosta. Hänhän on alkanut etsiä Yliminää vain siksi, että Yliminän oma työ on alkanut: hänelle tehdään selväksi, että oikea aika etsinnälle on koittanut, koska erossaolo Yliminästä on alkanut tuntua sietämättömältä. Kokelaan tulisi siksi kuunnella sydäntään ja olla toiveikas. Hän ei oikeastaan kulje yksin. Rakkaus, joka hänessä on herännyt Yliminää kohtaan, on itse asiassa heijastusta rakkaudesta, jota osoitetaan hänelle...
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


...Joukko merkittäviä kokemuksia vahvistaa sen, että jokin hyväntahtoinen voima on tunkeutunut hänen persoonallisuuteensa, aateloi ja kohottaa sen ja inspiroi ja ohjaa sitä. Riemullinen vapaus ottaa hänet valtaansa. Se syrjäyttää kaikki pelon tunteet ja henkilökohtaiset murheet...
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


Ego pystyy pelkästään luomaan tarpeelliset puitteet valaistumiselle, muttei se itse voi saavuttaa valaistumista. Puhdistumalla, jatkuvalla etsinnällä, säännöllisellä meditaatiolla, syvällisellä opiskelulla ja altruistisella suhtautumisella se voi tehdä parhaansa. Mutta näin se vain kolkuttaa yliminän ovelle. Vain yliminän armo voi lopulta avata oven.
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Niinpä itse etsintä, johon on ryhdytty, harjoitetut opinnot ja mietiskely saavat innoituksensa Yliminältä alusta loppuun asti. Yliminä toimii jo ennen kuin sitä aletaan etsiä. Itse asiassa hengellinen etsintä alkaa alitajunnassa, kun seurataan jumalallista kehotusta. Tämä kehotus on ensimmäinen Armon liikahdus. Vaikka ihminen luulisi tekevänsä näitä asioita omasta aloitteestaan, se onkin Armo, joka avaa sydämen ja valaisee mieltä kulisseissa…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Ihmisen tavoitteellisuus työntää häntä kohti päämäärää, kun taas jumalallinen Armo vetää häntä sitä kohti. Molemmat voimat on yhdistettävä, jotta prosessi saadaan onnistuneesti päätökseen. Kuitenkin se, joka alunperin teki päämäärän ihmiselle tavoittelemisen arvoiseksi ja inspiroi häntä uskoa antaen ja näin sai hänen ponnistelunsa voimakkaammiksi, oli Armo itse…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Armon mystinen puuttuminen asioihin saattaa muuttaa tapahtumien kulkua. Se tuo eteen uusia mahdollisuuksia, toisenlaisen kohtalon virran…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Ilman kiihkeää kaipausta Armon saapuminen on epätodennäköistä, ja ilman Armoa Yliminän ilmentyminen ei koskaan olisi mahdollista…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Kuten alussa niin ei tämän polun lopussakaan Yliminän ilmestyminen ole ihmisen tahdon aiheuttamaa. Vain Jumalallinen Tahto – siis sen oma Armo – voi tuottaa lopullisen, kaiken paljastavan tapahtuman, jossa pysyväksti tullut tietoisuus muuttaa kokelaan mestariksi…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Tietyssä vaiheessa sinun on opittava yhä enemmän päästämään irti ja sallittava Yliminän omistaa sinut pikemmin kuin että yrittäisit omistaa jotain, jonka uskot vielä välttelevän sinua. Jokainen tämän vaiheen läpäissyt kokelas muistaa, miten hän edistyi aimo harppauksen oivaltaessaan tämän…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Kun ihmisen oma ponnistelu väistyy taka-alalle, korkeampi voima jatkaa sitä hänen puolestaan. Ilman että hänen tarvitsee tehdä mitään, Armo alkaa työn, johon hän ei itse kyennyt, ja Armon hyväntahtoisen toiminnan aikana hän huomaa korkeamman tahtonsa vahvistuvan, moraalisen asenteensa kehittyvän ja henkisen kaipauksensa kasvavan…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Sillä hetkellä, kun vaikeassa tilanteessa ihminen hylkää tahtonsa mukaisesti tavallisen asenteensa ja korvaa sen korkeammalla, hän saa osakseen Armon. Kun hän vastaanottaa sen, tapahtuu ihme ja alhaisemman asenteen pahuus ajetaan pysyvästi pois hänen luonteestaan. Juuri tämä tilanne asetti hänelle kokeen ja antoi hänelle tilaisuuden…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Etsiessään Yliminää vilpittömän kokelaan on etsittävä sitä sydämensä rakkaudella. Hänen koko etsintänsä on itse asiassa roihuttava tässä tunteenpalossa... Koska hän on antautunut jollekin, mikä on hänen omien intressiensä yläpuolella, hän ei voi enää etsiä omaa etuaan muiden kustannuksella. Tavoitteena ei ole vain sielun rakastaminen vaan sen ymmärtäminen, ei vain sen äänen kuuleminen meditaatiossa vaan sen kehotusten noudattaminen käytännössä.
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Armo ei ole vain viimeinen, loistava ja autenttinen todistus siitä, että ihminen etsii Jumalaa, vaan myös siitä, että Jumala odottaa ikuisesti ihmistä…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Kun ego tuntee vetoa pyhää lähdettään kohtaan, Yliminä tuntee vastaavaa vetoa egoa kohtaan. Älä koskaan epäile sitä, etteikö Jumalallinen aina vastaisi ihmisen kokemaan vetovoimaan. Ei ihmisen menneisyys eikä hänen nykyinen luonteensa voi muuttaa tätä siunattua, toivoa antavaa tosiasiaa…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Kukaan ei ole niin alas vajonnut, niin syntinen, heikko tai lyöty, ettei hän voisi aloittaa puhtaalta pöydältä. Ihmisen on omaksuttava lapsenkaltainen asenne ja antauduttava korkeamman itsensä käsiin pyytäen hartaasti siltä ohjausta ja Armoa. Hänen tulisi toistaa tämä ainakin päivittäin, miksei useitakin kertoja päivässä. Sitten on paras vain odottaa kärsivällisesti ja tarkkaavaisesti intuitiivista vastausta seuraavat viikot tai kuukaudet…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Ensin on rukoiltava vapautusta aistien, halujen ja ajatusten raskaasta orjuudesta. Seuraavaksi on rukoiltava tiedostettua Yliminän läsnäoloa... Tällaisen vapautumisen ja tuon läsnäolon kaipauksen täytyy olla ehdottoman vilpitöntä ja horjumattoman voimakasta... Yliminä ei ole pelkkä käsite – se on elävää todellisuutta…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Jos on totta, että vain jumalallinen Armo voi saattaa henkisen etsinnän onnistuneeseen päätökseen, silloin yhtä totta on, että Armon laskeutumista edeltää aina ihmisen ponnistelu, joka sen kutsuu. Armon kutsuminen laskeutumaan edellyttää ensinnäkin nöyryyttä, joka on äärimmäinen ja täydellinen, syvästi aito ja ehdottoman vakava, ja toiseksi itsen antautumista Yliminälle, maallisen olennon omistautumista hengelliselle perusolemukselle, ja kolmanneksi hurskaan harjoituksen päivittäistä toistamista…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


... Armo tulee sydämeen, joka kaipaa sitä eniten...
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


… Vain silloin, kun ihminen rakastuu sieluunsa yhtä syvästi kuin on koskaan rakastunut toiseen ihmiseen, hänellä on edes mahdollisuus löytää se. Jatkuva kaipaus korkeampaan itseen uskonnollisen omistautumisen hengessä on yksi ehdoton piirre nelinkertaisessa henkisen etsinnän kokonaisuudessa (mystinen meditaatio, metafyysinen pohdinta, luonteen puhdistaminen ja epäitsekäs palvelu). Kaipauksen soinnun tähän valaistumiseen on kaiuttava läpi kaiken rukoilun ja palvelun, keskittymisen ja meditaation…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


… Yksi Jeesuksen erityistehtävistä oli saattaa ihmisille tiedoksi, että myötätunto (tai rakkaus, kuten sana alun perin käännettiin) on Jumalan ensisijainen ominaisuus ja että Armo, anteeksiantaminen ja pelastus ovat siten ensisijaisia piirteitä Jumalan aktiivisessa suhteessa ihmiseen…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


… Saat luontaisesti tietyn avun tietyssä vaiheessa. Se saattaa tulla ulkoisten olosuhteiden muutoksen muodossa tai kehittyneemmän ihmisen tapaamisena, painettuna kirjana tai kirjoitettuna kirjeenä, äkillisenä odottamattomana emotionaalisena innoituksena tai valaisevana älyllisenä intuitiona…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


… Kun Armo laskeutuu, Yliminän näkymätön parantava käsi pyyhkii pois etsijästä kuin ihmeen kaupalla niin kaiken tuskan ja pahat menneisyyden muistot kuin nykyiset turhautumisetkin. Hän tietää, että tietoisuudessa on nyt uusi elementti, ja tuntee varmuudella, että tästä hetkestä on alkanut sisäisessä elämässä siunattu eteneminen…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


… Katumus on ensinnäkin arvokasta siksi, että se tekee lopun suhteesta kauhtuneeseen menneisyyteen. Toiseksi arvo on siinä, että katumus avaa aivan uuden tien. Menneitä virheitä ei voi pyyhkiä pois, mutta tulevat voi välttää…
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton


… Tunnontuskien arvo on siinä, että ne ovat ensimmäinen askel vapautumiseen harmillisesta menneisyydestä …
Lähde: The Notebooks of Paul Brunton

Ystäväsi sähköpostiosoite:
Sinun sähköpostiosoitteesi:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se