EmailChoose Note

Instructions :Beboerne på enhver planet hører til bestemte udviklingstrin: Nogle højere og andre lavere. Dette gælder ikke kun for de menneskelige beboere, men også for dyrene og endda for planterigets beboere. På visse evolutionstrin passerer de i store bølger fra en planet til en anden, idet de søger de mest fordelagtige betingelser, enten for deres niveaus udtryk eller for udviklingsmulighederne for deres næste trin. Derfor vil omstrejferne og smølehovederne, der ikke følger med, overgå til en anden planet, hvor betingelserne er af en lavere natur, for dér hører de bedre hjemme. På den anden side vil pionererne, der er løbet fra masserne i udvikling og ikke kan finde passende betingelser for deres videre udvikling, overgå til en planet på et højere trin.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se