EmailChoose Note

Instructions :Han opnår en indre frihed, når han frigør sig fra den universelle og almindeligt udbredte tendens til at forbinde enhver oplevelse med det personlige ego. Denne frigørelse løsner ham fra egotilstanden og redder ham fra at hænge følelsesmæssigt fast i sine omgivelser.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se