EmailChoose Note

Instructions :At overgive Egoet er meget vanskeligt og alligevel er det din eneste opgave. Den rette indstilling overskygger egoet og bringer fred, hvorimod en forkert indstilling forstærker egoet og fører med sig smerte...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... At stille tankerne fører til at overgive det personlige selv. I dit mest stille øjeblik hører du fra dybet af dig selv en stemme som fortælle dig at du kommer fra et land som du en dag må tilbage til...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Personligheden er blot en flygtig skygge; en skygge forudsætter et lys; det sande jegets lys eksisterer; giv afkald på at leve i skyggen og gå ind i lyset...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Prøv at lægge mærke til hvad der sker, når vi bliver intenst optagede af en historie, der udspiller sig på et filmlærred. Hvad sker der i de øjeblikke, hvor vi er dybt koncentrerede og helt opslugte af filmen? I de øjeblikke har vi fuldstændigt glemt os selv, og vi har sluppet hele byrden af de personlige erindringer, relationer, begær, bekymringer og småligheder, der udgør egoet. Vi har midlertidigt transcenderet ”jeg’et”. Opnåelsen af Overselvet er ikke at ødelægge egoet – det er ikke andet end evnen til bevidst at kunne frigøre sig fra det.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Bevidstheden er det unikke element i enhver oplevelse…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se