EmailChoose Note

Instructions :Ved at opretholde elevens ydmyge holdning og søgerens udforskende ånd forbedrer han sin brugbarhed som kanal for at kunne hjælpe andre mennesker.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se