EmailChoose Note

Instructions :Den guddommelige sjæl bor i alle mennesker. Derfor kan enhver finde den, blot han vil anvende de åndsevner, han er i besiddelse af.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se