EmailChoose Note

Instructions :Blot fordi de fleste mennesker viser sig at have overfladiske interesser og endnu ikke er parate til filosofiens dybere tanker, betyder det ikke nødvendigvis, at de ikke gør åndelige fremskridt. Tværtimod kan de klare sig rigtigt godt på deres eget specielle udviklingstrin. Det er simpelthen nødvendigt for dem at inkarnere mange flere gange, før de er i stand til at forstå de mere avancerede sandheder.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se