EmailChoose Note

Instructions :Hvis han dagligt vender tilbage til sit væsens centrum og holder tilgangen til det åbent gennem meditation, trækker han sig mere og mere tilbage fra kroppens dominans og intellektets ensidighed. Det vil sige, at han mere og mere bliver sig selv, og mindre og mindre er begrænset af sine instrumenter.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se