EmailChoose Note

Instructions :Den hengivne og religiøse indstilling vil ikke aftage med tilvæksten af den mystiske. Den vil også vokse, side om side med den anden. Men den vil mere og mere udskille sin fastklamren og egoistiske selv-interesse, indtil den bliver til ren kærlighed til Overselvet for Overselvets egen skyld.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se