EmailChoose Note

Instructions :Když jsem v Moudrosti Nadjá uvedl cvičeni soustředění na mezeru mezi dvěma myšlenkami, netušil jsem, že i Buddha tvrdil, že nirvána existuje mezi dvěma okamžiky mysli. Považuji toto tvrzení za podporu užitečnosti tohoto cvičení - nesporně, velmi obtížného.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se