EmailChoose Note

Instructions :… Jestliže se žák věnoval své práci plně a svědomitě, přijde čas, kdy ovládne schopnost záblesk prodloužit…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se