EmailChoose Note

Instructions :… Meditující, jehož mysl se soustřeďuje na vlastní provádění meditační techniky, je jako žák karate, který svou mysl upíná na cihlu. A to je omyl. Avšak meditující, který upíná svou mysl na Nadjá, je jako žák, který soustředí své myšlení na zem pod samotnou cihlou a to je to, co vede k úspěchu. Je jasné, že taková rada není vhodná pro rané nebo elementární stupně meditace, kde je koncentrace vyžadována. Naopak, patří pokročilejšímu stupni, kde se úspěch dosahuje nikoli úsilím, nýbrž opuštěním úsilí, uvolněním.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se