EmailChoose Note

Instructions :S pocitem přesunu ega skončí také všechny pocity zbožného uctívání nebo mystického obcování. Neboť ty předpokládají dualitu, vztah, který zmizí tam, kde existuje pouze vědomí jediné jsoucnosti – Nadjá.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se