EmailChoose Note

Instructions :Jsme-li Hledáním vyzváni, abychom se na čas nebo navždy vzdali všeho, je to jen proto, že můžeme výměnou dostat něco nekonečné lepšího. Hledání nás vyzývá ke vzdání se pozemských přání, ne aby nás učinilo nešťastnými, ale aby nás učinilo šťastnými.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se