EmailChoose Note

Instructions :Měl by se pokusit vzpomenout si na vnitřní i zevní okolnosti, za kterých se mu Záblesk dostavil a pokusit se je dočasně vyvolat v sobě i ve svém okolí. Má to dělat tak, jako by byl hercem, objevujícím se v této roli na jevišti. V té chvíli musí myslit, cítit a žít, jako by se zkušenost skutečně odehrávala a Záblesk se skutečně vrátil…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se