EmailChoose Note

Instructions :Označení vůdcepředpokládá jako svůj důsledek následovníka.Ale duchovní vůdce, zde popsaného typu, si nepřeje masu následovníků, kteří jdou za ním zaujatě. Postačí mu, když dá druhým několik inspirací, idejí, insightů a přitom je ponechá svobodnými, aby pracovali na této látce jak si přejí, bez závazku připojit se k nějakému hnutí.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se