EmailChoose Note

Instructions :Když se hledající sejde s někým, kdo je považován za mudrce, může rychle vycítit ticho, které ho obklopuje. Jestliže společně usednou a hledající pocítí, že by ticho neměl rušit, pak ať to nečiní a přijme to jako pokyn ignorovat zvyklosti a dovolit, aby mudrc převzal iniciativu.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se