EmailChoose Note

Instructions :Šankara i Ramana Mahariši označují ztotožňování s tělem za nevědomost, která – jak říká Šankara – nepřináší žádnou naději na osvobození, a Ramana Mahariši říká, že je základní příčinou všech nesnází. Co říkají je nesporné. Ale co jiného se může na počátku stát kromě tohoto ztotožňování? Je to první druh ztotožňování, který každý zná. Omyl žáka je, že zůstává na tomto bodě a nedělá žádný pokus Pátrat dále. Kdyby pátral dále – v prodlouženém, udržovaném a trvalém úsilí – nakonec by našel Pravdu. Poznání by nahradilo nevědomost.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se