EmailChoose Note

Instructions :Člověk může v jednom okamžiku udržovat pouze jedinou myšlenku.... Když toto aplikujeme, vyplyne z toho, že to, co mu zabraňuje dosáhnout ztotožnění s Nadjá, je pouze udržování myšlenky o svém osobním odděleném egu…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se