EmailChoose Note

Instructions :Vzdát se ega znamená vzdát se myšlenky o něm, a to se provede ztišením mysli, kdykoli si v denním životě člověk uvědomí sebe. Mysl je ztišena, ego zmizí... Technika odsunutí ega ztišením mysli, náhlým zastavením jeho vířící záplavy myšlenek, nemůže být praktikována kdykoli podle vlastní vůle, jestliže ji člověk předtím často neprováděl v záměrných cvičeních ve stanovené době…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se