EmailChoose Note

Instructions :… Zatímco se metafyzika snaží nás pozvedat k nadfyzické ideji myšlením, zatímco se meditace snaží nás pozvedat intuicí, zatímco se etika snaží nás k ní pozvedat praktickou dobrotivostí, umění se snaží učinit totéž vyciťováním a oceňováním krásy. Filozofie ve své obdivuhodné šíři a rovnováze zahrnuje a slučuje všechny čtyři a nakonec přidává jejich vyvrcholení — insight.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat


Takové revoluční dosažení, jakým se insight musí nutně jevit v životě člověka, se může vyvinout jedině překonáním celé obrovské síly navyklého nesprávného myšlení, neutralizováním celého obrovského břemene navyklých nesprávných citů a působením proti celé té obrovské síle navyklého nesprávného jednání. Zkrátka, známému osobnímu „já“ se musí vzít půda pod nohama. To se provede trojnásobnou disciplínou. Spojená trojnásobná technika sestává z metafyzické úvahy, mystické meditace a stálé vzpomínky uprostřed nezištné aktivní služby …
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se