EmailChoose Note

Instructions :Tam, kde jsou jiní zachyceni do víru světa a obětují sebe, své energie a svá léta pro hromadění světského majetku nebo se stravují ve vysilujících světských radovánkách, on říká svým instinktům: „Až sem a ne dále.“ Pro něho existuje uspokojení v umírněném užívání tohoto světa s dostatkem času, úvah a síly pro studium velkých svatých písem a cvičením vstupovat do Ticha.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se