EmailChoose Note

Instructions :Zkušenostmi mnoha zrození se hledající naučil, že nesmí na ničem zoufale lpět, ničeho se tvrdohlavě držet, když jasný příkaz života nařizuje, aby to opustil, že nesmí být tak připoután k lidem nebo věcem, aby veškeré štěstí záviselo jenom na nich.
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se