Paul Brunton Daily Note

Världsmedvetandet är i oss alla, reflekterat som det högre jaget …

16.27.2.42
Lyssna2022-05-22

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 16
  • Kategori 27: World-Mind
  • Kapitel 2: Nature of World-Mind
  • Nummer: 42, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se