Paul Brunton Daily Note

… En djup, tidigare okänd klarhet och underbar frid tar oss i besittning. I dessa ögonblick av glädjerik skönhet utplånas de bittraste minnen från det förflutna …

14.22.8.107
Lyssna2022-05-21

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 8: Glimpses and Permanent Illumination
  • Nummer: 107, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se