Paul Brunton Daily Note

Potrzebne jest coś więcej niż to, co mogą dać Tobie książki, a nawet sam guru. Można to znaleźć tylko w sobie samym. Odwagi niezbędnej do zajęcia postawy ukierunkowanej na życie duchowe, należy szukać i można znaleźć tylko w sobie samym.

2.1.3.292
2023-09-30

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 2
  • Kategoria 1: Overview of the Quest
  • Rozdział 3: Independent Path
  • Numer: 292

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se